Vanaf 1 januari 2021 wordt het systeem van het omzetten van een voorlopig afgegeven label naar een definitief label via de website van de RVO losgelaten en gaan we naar een methode waarbij eigenlijk alleen maar maatwerk adviezen worden afgegeven om een energie prestatielabel te krijgen. De overheid speelt hier dan geen actieve rol meer in. U kiest zelf – of wordt hierin geadviseerd door een makelaar – een erkende adviseur en laat een energierapport opstellen. Dit zal altijd met een huisbezoek gebeuren. Ook het nadien berekenen van het label en afmelden kost meer tijd. Hierdoor is de tijd dat een energielabel voor rond de € 10,00 kon worden verkregen voorbij. De tarieven vanaf 2021 zullen vergelijkbaar zijn met die van een gangbare taxatie.

De deskundigen van Energielabelhuis worden in 2020 bijgeschoold om ook vanaf 2021 de vernieuwde energielabels (energie prestatielabels) te mogen opstellen/opnemen en afmelden. Deze certificering voldoet aan de Nederlands Technische Afspraak 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’, ook wel bekend als de NTA 8800. NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2).

Uit het Energieakkoord en uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD), vloeit daarnaast de verplichting voort dat alle nieuwe gebouwen uiterlijk 31 december 2020 bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. Of Energielabelhuis na 1 januari 2021 ook nieuwbouw zal gaan beoordelen, leest u tegen het einde van dit jaar op deze website. In de certificering van deskundigen wordt er verschil gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw.