Wat is het energielabel?

Het energielabel laat in één oogopslag zien hoe energiezuinig een huis is. De klassen lopen van A+++/donkergroen (heel energiezuinig) tot G/rood (energieverspillend). Het energielabel is in het leven geroepen om het vergelijken van soortgelijke woningen op het gebied van energie te vergemakkelijken. Immers: een woning met energielabel A verdient de voorkeur boven eenzelfde huis met energielabel D. Voor huiseigenaren die hun woning te koop zetten kan een groen energielabel zorgen voor een hogere verkoopprijs en mogelijk snellere verkoop. Ook heeft een woning met een beter energielabel meer (ver)huurpunten; een woningeigenaar kan dus mogelijk een hogere huur vragen.

Vanaf 2008 is het bij verkoop of verhuur van een woning al verplicht om een document te overhandigen waarin de energiezuinigheid van het huis beschreven staat. Dat heette toen het Energielabel-certificaat of EPA (Maatwerkadvies energiebesparing). 

Energielabel: situatie voor en na 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 zijn woningeigenaren verplicht om bij de verkoop van het huis een definitief energielabel te overleggen. Huiseigenaren die op 1 januari 2015 nog geen energielabel hadden, kregen een voorlopig energielabel thuisgestuurd. Dit label is gebaseerd op gegevens die al bekend zijn over de woning, zoals oppervlakte, woningtype en bouwjaar. Het voorlopige energielabel kan via een korte vragenlijst op internet gemakkelijk omgezet worden in een definitief energielabel. Onafhankelijke deskundigen beoordelen vervolgens de aanvraag samen met de overlegde bewijzen. Het online omzetten van het voorlopige energielabel naar de definitieve versie kost bij Energielabelhuis € 6,00. Mail ons gerust als u hier hulp bij nodig heeft. Een afgegeven energielabel is 10 jaar geldig.

Maatwerk energielabel

Naast de hierboven beschreven vereenvoudigde methode kun je natuurlijk een maatwerk advies aanvragen. Dit kan het geval zijn als je bijvoorbeeld je woning verhuurt; een beter energielabel resulteert in meer verhuurpunten. Wil je een ‘maatwerk” energielabel op laten stellen? Dan komt er een adviseur aan huis die je woning beoordeelt op verschillende punten. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mate van isolatie van het dak, ramen en vloeren. Grote huizen verbruiken natuurlijk meer energie dan kleine, maar hier wordt tijdens het bepalen van het energielabel rekening mee gehouden. Ook het energieverbruik van onder andere de cv-ketel, ventilatie, installatie voor warm water worden berekend en als je zonnepanelen hebt, wordt daarvan de productie berekend. Het berekende energieverbruik weegt ook mee bij het bepalen van het energielabel. Aan de hand van deze gegevens berekent een computerprogramma de energie-index. Des te lager de energie-index is, des te beter het energielabel. Zodra de adviseur het energielabel heeft afgemeld en geregistreerd in de landelijke databank, ontvang je zelf het energielabel.

Het energielabel vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt het systeem van het omzetten van een voorlopig afgegeven label naar een definitief label via de website van de RVO losgelaten en gaan we naar een methode waarbij alleen maar maatwerk adviezen worden afgegeven om een energieprestatie-label volgens de BENG-normen te krijgen. De overheid speelt hier dan geen actieve rol meer in. U kiest zelf – of wordt hierin geadviseerd door een makelaar – een erkend EP-adviseur en laat een energierapport opstellen. Dit zal altijd met een huisbezoek gebeuren. Ook het nadien berekenen van het label en afmelden kost meer tijd. Hierdoor is de tijd dat een energielabel voor rond de € 10,00 kon worden verkregen voorbij. De tarieven vanaf 2021 zullen vergelijkbaar zijn met die van een gangbare taxatie.

De deskundigen van Energielabelhuis worden in 2020 bijgeschoold om ook vanaf 2021 de vernieuwde energielabels (energie prestatielabels) te mogen opstellen/opnemen en afmelden. Deze certificering voldoet aan de Nederlands Technische Afspraak 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’, ook wel bekend als de NTA 8800. NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2).

Uit het Energieakkoord en uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD), vloeit daarnaast de verplichting voort dat alle nieuwe gebouwen uiterlijk 31 december 2020 bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. Of Energielabelhuis na 1 januari 2021 ook nieuwbouw zal gaan beoordelen, leest u tegen het einde van dit jaar op deze website. In de certificering van EP-adviseurs wordt er verschil gemaakt tussen bestaande bouw, nieuwbouw en utiliteitsbouw (kantoren/complexen/fabrieken/ziekenhuizen etc.).